Niet iedere borstvoedingsfanaat is lid van de borstvoedingsmaffia, toch?

maf·fia (de; v(m); meervoud: maffia’s)

  1. geheime bond van misdadigers op Sicilië
  2. grootscheepse, georganiseerde wereld van de misdaad
  3. (minachtend) besloten wereldje: medische maffia

Voor, tijdens en ná (?) de voedingsperiode

Ik wil hier niet het belang van borstvoeding bespreken, wat mij betreft is het duidelijk dat borstvoeding de beste voeding is voor een baby. Maar wat mij irriteert  is het feit dat wanneer een moeder de keuze heeft gemaakt, de keuze moest maken of er wellicht niet eens een keuze was om kunstvoeding te geven, dat er een grote groep vrouwen zich dan genoodzaakt voelt om deze keuze te betwisten.


HALLO!!! De keuze is vaak al weken of maanden daarvoor gemaakt. Kan niet meer ongedaan gemaakt worden. Wat hebben we aan een opmerking als ‘Jammer’. Niks jammer! Of ‘heb je wel een lactatiekundige ingeschakeld?’ Alsof deze keuze zomaar is genomen en dan nog: niet meer terug te draaien. ‘Wist je dat je met het drinken van huppeldepupthee borstvoeding beter op gang krijgt? Na zoveel maanden is er geen borstvoeding meer op gang te helpen hoor. En dan als laatste de vreselijke opmerking ‘Borstvoeding is het beste wat je een kind kan geven.’ Ja. Dat klopt, als je het over voeding hebt!


Juist die laatste groep, die deze ontzettend fijne opmerkingen naar moeders kan gooien, dát is de groep waar men het over heeft als het over de maffia gaat. Want er is niks zo naar om een schuldgevoel te krijgen over een beslissing die al lang is genomen of waar je geen invloed op had. Die laatste groep mag wat mij betreft zich ook aangesproken voelen als men het heeft over de ‘borstvoedingsmaffia’. Want ze zijn nou eenmaal een bondje… Het bondje dat moeders zich minderwaardig laat voelen omdat ze geen borstvoeding hebben gegeven.

Aandacht voor borstvoeding vóór en tijdens de borstvoedingsperiode

De moeders die zich inzetten voor borstvoeding zijn natuurlijk fantastisch. En wanneer het niet lukt (want het is keihard werken soms), dan zijn deze moeders er voor je om je erdoorheen te helpen. Met tip en advies! Wanneer de steun voor en tijdens deze periode top is, dan hoeven ook deze gedreven vrouwen zich – wat mij betreft – niet aangesproken te voelen als het gaat om het woord ‘borstvoedingsmaffia’. Jullie zijn top.

Dus iedereen die zich aangesproken voelde door mijn laatste ‘borstvoedingsmaffia’tweet, nu weet je dat ik jou niet bedoelde (of wel)

“Als de borstvoedingsmaffia zich nou eens gaat richten op vooraf steun en info geven, ipv achteraf een trap na.”


En ja, ik gaf na een week proberen ook ‘op’. Nee hoor. Zo voelt het misschien voor anderen, maar voor mij voelde het stoppen met borstvoeding niet als opgeven. Het zorgde ervoor dat ik de moeder werd die ik wilde zijn. Maar, toch voelde ik me een tijd lang ‘aangesproken’ als mensen insinueerden (bewust of onbewust) dat ik niet het beste aan mijn kind gaf. Ik gaf wel het beste. Ik gaf moederliefde. Dat wil ik andere moeders die de ‘keuze’ maakten om geen borstvoeding (meer) te geven, ook meegeven. 🙂

Toevoeging. Ik heb dit bericht geschreven met de bedoeling dat we een onderscheid zouden maken. Dat de maffia-term wat mij bedoelt is voor diegenen die andere moeders niet steunen, maar voor ‘mijn gevoel’ een trap nageven. Die trap na, hebben deze moeders die ook hun stinkende best doen om hun kindje groot te brengen wat mij betreft niet verdiend. Hoewel de opmerkingen wellicht uit passie voor borstvoeding gemaakt worden, mag hier nog wel over nagedacht worden. En ja, ik ben het eens met het artikel van Kiind waar ik op geattendeerd werd en dat ik al afgelopen week al had gelezen. Als laatste, wanneer op het moment dat we moeders ondersteunen met informatie en hulp (liever direct in de kraamweek, voordat het te laat is) dan verdwijnt de maffia-term vanzelf.

Filed under Baby's, Opvoeding
%d bloggers liken dit: